עיבוי בינוי בעתלית

עיר עתלית
רחוב הזית + החרוב
אדריכל    גיורא גור
שטח מגרש (מ"ר) שטח 52 דונם
יחידות קיימות 242
יחידות מתוכננות 1452
חניה יש
ממדי"ם יש
מרפסת שמש יש
סטאטוס: בתהליכי חתימת חוזים